Pilot betalingsverkeer in telecom branche

Wat was de vraag?

Een beursgenoteerde telecom provider wilde een pilot opzetten om zelf  betaaldiensten te leveren onder de nieuwe Europese regelgeving PSD2. 

Waarom koos de klant voor ons?

Er moest nog veel gebeuren en de doorlooptijd was de kritieke factor geworden. Intern was niet voldoende kennis en kunde aanwezig en men zocht een partij die eerder een bedrijfsvoering van een betaalinstelling had ingericht, ervaring had met het aanvragen van een vergunning bij een toezichthouder en in het begin ook nog actief de operationele bedrijfsvoering kon ondersteunen. Deze ervaring hadden de professionals van Charlie Knows in huis en dit, tezamen met de vooraf besproken duidelijke en pragmatische aanpak, gaf de klant het vertrouwen met Charlie Knows in zee te gaan.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Allereerst hebben we de op te richten organisatie ontworpen aan de hand van de Crosslinx Methode.  Vervolgens zijn in diverse parallelle werkstromen de documenten voor de toezichthouder voorbereid, de basisfunctionaliteiten voor het Minimal Viable Product geïmplementeerd, is de organisatie ingericht en zijn verantwoordelijkheden helder en transparant belegd door een RACI-model.

Wat was het resultaat?

Binnen de gestelde termijn was de klant in staat de eerste betalingen te faciliteren en te voldoen aan de commerciële verplichtingen richting zijn (inter)nationale partners.

Heeft u een vraag?