Updates

Goede mensen vinden? Gebruik het netwerk van Charlie Knows!

16 september 2021

Hoe zorg ik als werkgever of opdrachtgever dat het werk gedaan wordt? Voor veel bedrijven is het een flinke uitdaging. Voor bepaalde branches geldt dat al jaren (ICT, horeca, zorg, onderwijs), maar nu zijn daar ook andere sectoren bijgekomen. 

Zo kampt defensie met een groot tekort aan technische mensen (bron: Personeelsrapportage Rijksoverheid), zit de energietransitie-markt om zo’n 20.000 tot 30.000 nieuwe mensen te springen (bron: onderzoeksbureau Ecorys) en zijn er de komende jaren in de bouw een slordige 100.000 mensen nodig voor de verduurzaming van al die nieuw te bouwen woningen (bron: Economisch Instituut voor de Bouw).

Daarnaast blijkt uit een recent onderzoek van ASR (september 2021) dat vooral onder bankiers en ambtenaren een flinke toename van het ziekteverzuim wordt geconstateerd als gevolg van psychische klachten. Deze klachten worden gerelateerd aan corona-stress. 

Werven en selecteren is geen piece of cake meer

Als directeur of manager ondervind je dus de nodige uitdagingen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen gehaald worden. Strategie ontwikkelen in een Power Point-pack is één, ervoor zorgen dat dit goed wordt uitgevoerd is twee en meer. 

Want waar haal je binnen een redelijk afzienbare tijd goede tijdelijke of vaste werknemers vandaan die, naast dat ze geschikt zijn voor de functie ook een cultural fit met jouw bedrijf hebben? 
Hierbij ben je als directeur/manager vaak ook gebonden aan strikte regels rondom preferred suppliers die zijn geselecteerd door de afdeling Inkoop, al dan niet in samenspraak met Human Resources. En als dit goed zou werken was je nu niet op zoek naar goede mensen. 

Een nieuwe, doeltreffende manier om goede mensen te vinden

Het is mooi als je dan een beroep kunt doen op een netwerk van zelfstandig professionals van Charlie Knows, waarmee het snel schakelen is. Partners en associated partners van Charlie Knows hebben vaak gewerkt bij de opdrachtgevers en kennen de cultuur en “way of working” bij een bedrijf. 
Zij weten wie wel en wie niet bij een bedrijf past. Ook zijn ze goed ingevoerd in de sector en de materie en weten hierdoor goed met welke zelfstandige professional de opdrachtgever het best gebaat is. Hierbij is het goed te weten dat wij alleen mensen voordragen waar wij zelf mee gewerkt hebben of die een warme aanbeveling krijgen van mensen met wie wij gewerkt hebben. 

Dit is één van de zaken die ons onderscheidt van de vele bemiddelaars die CV’s in de kaartenbak hebben en hieruit selecteren of onbekende mensen via LinkedIn benaderen. 

Bullseye met drie darts Gratis Foto

Opdrachtgever wordt opdrachtnemer en vice versa 

Daarnaast zien wij een ander verschijnsel. Veel bedrijven zijn periodiek aan het reorganiseren om met hun organisatie in te spelen op de snelle veranderingen. Hierbij focust de organisatie op kernactiviteiten en rollen zoals projectmanager (al dan niet verkleed in een Agile functienaam) horen hier niet bij. Toch zijn deze cruciaal om noodzakelijke veranderingen te realiseren.  

 Tevens worden veel ervaren managers en directeuren, die eerder fungeerden als opdrachtgever, overbodig geacht en verlaten hun organisatie. Zij benaderen ons regelmatig voor rollen als zware project/programma manager en wij weten mooie opdrachten voor hen te vinden. Hierbij begeleiden wij hen gedurende de opdracht.  

Ook de andere manier zien we; een zelfstandig professional die besluit bij een bedrijf dat hem/haar aanspreekt in dienst te gaan en ons vervolgens benadert als opdrachtgever. Wij verwachten dat deze wisselende rollen een constante zijn de komende jaren.  

Vanuit deze verwachting zetten wij in op het verder uitbouwen van ons netwerk van zelfstandige professionals en ondernemende opdrachtgevers. Deze mensen zijn zeer ervaren en hebben vaak zowel aan de inhurende alsook aan de ingehuurde kant gezeten.  

Kortom, mensen die het klappen van de zweep kennen en hierdoor de opdrachtgevers snel zeer effectief bijstaan in het realiseren van de strategische doelstellingen. 

Een goede reputatie is key

Net zoals een goed product kent een goede interim professional het belang van zijn/haar reputatie. Je bent tenslotte zo goed als je laatste opdracht. De waarde van het Charlie Knows netwerk zit voor de professional in het vinden en selecteren van opdrachten die bij de juiste persoon passen. Hiervoor zetten wij onder andere de mensen in ons netwerk in.  

Wij zien momenteel dat veel van onze interim professionals zeer gewild zijn.
Doordat wij hen kennen, weten wanneer ze weer beschikbaar zijn en weten wat voor soort opdracht zij zoeken, kunnen wij opdrachtgevers helpen de juiste persoon te vinden. Inschakelen van Charlie Knows kan voor de opdrachtgever het verschil betekenen tussen blijven zoeken of je doelstellingen halen. 

Wil jij ook jouw doelstellingen halen in een overspannen arbeidsmarkt?

 Dan is dit hét moment om het zoeken naar goede mensen over een andere boeg te gooien.  

Bartho Egberink
Partner Charlie Knows

In contact komen met de partners van Charlie Knows?