Blogs

Wat heeft een interimmanager nodig om succesvol te zijn?

27 juli 2021

De komst van een interim professional is voor iedereen spannend. Wat betekent het voor de huidige werkwijze binnen onze afdeling? Wat vindt hij belangrijk en kan ik daar genoeg op inspelen? Kan ik deze interimmanager vertrouwen?

Maar ook voor het management spelen dit soort zaken een rol. Begrijpt de interimmanager wel hoe complex ons bedrijf in elkaar zit, gaat hij niet ‘als een olifant door de porseleinkast’? Gaat deze ‘dure’ kracht ons wel genoeg opleveren, of moeten we iemand van de eigen organisatie vrijmaken?

Welke factoren maken een interim professional nu juist wel succesvol? Hoe vertaalt zich dat tot de gewenste performance voor alle stakeholders?

 

Waarvoor worden interimmanagers ingezet?

Bij de inzet van interimmanagers onderscheiden we twee categorieën:

  • In de eerste plaats het vervullen van een tijdelijke positie. Dit is nodig wanneer binnen een organisatie een manager wegvalt door ziekte of plotseling vertrek. Opvolging vanuit de eigen organisatie op korte termijn is niet mogelijk.
  • In de tweede plaats de invulling als project-, programma-, of verandermanager. De organisatie heeft een strategisch project (bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe klant of de begeleiding van een reorganisatie) waarvoor specialistische kennis vereist is. Binnen de organisatie is deze kennis niet beschikbaar.

Veel voorkomende vragen

Iedere opdrachtgever zal bij de inhuur van een ‘externe manager’ kijken naar de prijs-/ kwaliteitverhouding. Uiteraard in combinatie met een risico inschatting.

Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn:

  • Welk risico lopen we als we deze functie niet, of door een minder zwaar profiel (vaak intern) laten invullen?
  • Hoe ga ik deze investering uitleggen aan de board?
  • Wat gebeurt er als ik niets doe?

Een strategische keuze, zoals de tijdelijke invulling van een sleutelpositie binnen een bedrijf, mag nooit een ‘haastklus’ zijn. Eerst moet worden vastgesteld of inhuur van een externe interim professional daadwerkelijk de beste oplossing biedt voor het ontstane probleem/uitdaging.

Maak een duidelijk profiel en wees transparant

Bij een positief antwoord op de behoeftevraag wordt een duidelijk profiel gemaakt van de interimmanager die nodig is.

Neem hierin de volgende aspecten mee:

  • Relevante kennis en expertise in een bepaald vakgebied.
  • Opgebouwde ervaring in de gevraagde functie.
  • Cultural fit (‘past deze manager bij onze organisatie?’).

Uiteindelijk wil je als bedrijf jouw klanten op een excellente manier blijven bedienen. Hiermee creëer je een langdurig business partnership. Ook wil je dat de medewerkers van een afdeling in hun kracht staan en goede resultaten boeken.

Verandering wordt snel gezien als een bedreiging, hoe ga je hiermee om? Stel jezelf deze vraag echt van tevoren.

Doelen halen

Ten slotte wil je dat jouw bedrijfsdoelstellingen behaald (blijven) worden. Stilstand is achteruitgang en te laat ingrijpen/ondersteunen leidt vrijwel altijd tot slechte resultaten. Klanttevredenheid, omzet en winst komen in een negatieve spiraal en uiteindelijk kost het een bedrijf veel meer moeite (lees investering van management in tijd en geld) om de zaak weer op de rails te krijgen.

De interim professional speelt hierin een cruciale rol. Daarom zoekt Charlie Knows naar een manager die deze uitdagingen al eerder het hoofd geboden heeft. Die de vereiste vaardigheden en skills heeft op het gebied van visievorming, leiderschap, probleemoplossing en communicatie. Een slechte, eerste indruk kan niet worden goedgemaakt. De interimmanager moet er vanaf de eerste minuut staan!

Uiteindelijk valt of staat de interim opdracht bij het gewenste resultaat. Worden de vooraf vastgestelde doelstellingen bereikt, of nog beter: ‘over performed’? Dan is dit het resultaat van een interimmanager die werkt vanuit een resultaat- in plaats vanuit een inspanningsverplichting.

Toegevoegde waarde door Charlie Knows

Charlie Knows helpt de opdrachtgever de juiste afwegingen te maken. Vanuit onze jarenlange ervaring vragen we vooraf iedere opdracht goed uit. Hierdoor maken we inzichtelijk welke kennis en expertise, ervaring en ‘cultural fit’ van belang zijn voor deze specifieke taak.

Met elkaar (opdrachtgever – interim professional – Charlie Knows) leggen we de opdracht, inclusief de gewenste resultaten vast. Ook maken wij duidelijke afspraken over de borging van de voortgang en de communicatie.

Tijdens de opdracht blijven we ‘close at distance’, niet vanuit een controlerende rol maar vanuit de gedachte dat vele inzichten tot de beste resultaten leiden. Wij blijven sparringspartner van opdrachtgever en interim professional tijdens het traject. Dat is nou precies de kracht van Charlie Knows.

Wil je meer weten over werken als interim professional binnen onze netwerkorganisatie?

 

Neem dan contact op met Ronald Luijckx.
Ronald.Luijckx@charlieknows.nl
06 – 224 223 33 

Charlie Knows leert jou graag kennen!