Blogs

Zelfstandige professionals en consultancy firms. Concurrenten of…..

16 november 2021

Met Charlie Knows bouwen wij gestaag aan onze netwerkorganisatie door en voor zelfstandige professionals . Een terugkerende vraag die wij vaak horen is: hoe kijken jullie tegen consulting firms aan?

Laten we duidelijk zijn: soms bijten we elkaar, maar voor het overgrote deel zijn we complementair . Maar complementair zijn, betekent niet dat het zo maar tot een goede samenwerking komt. Dat vergt namelijk wederzijds begrip van niet alleen de consulting firm en de zelfstandige professional, maar ook van de klant.

De perfecte combinatie: generalist en specialist in één

Het is duidelijk dat een zelfstandige interim manager als individu een opdracht aangaat en uitvoert. Dat kan zijn als generalist, waarbij hij/zij op basis van zijn of haar skills in meerdere branches succesvol opdrachten kan uitvoeren (e.g. product owner, programma manager). Dan wel als specialist, waarbij vaak ‘diepe’  branche- en/of functionele kennis de meerwaarde brengt.
Maar het mooiste is als de zelfstandige beiden combineert (vaak wel met een dominante kant): dit zijn vooral de zelfstandigen die in moeilijke tijden ook aan het werk blijven.

 

 

Consulting firms vs zelfstandige professionals; het verschil zit hem in het businessmodel

Minder duidelijk is dit bij consulting firms. Wij houden het kort voor dit blog: consulting firms zijn erop gericht om in team verband vraagstukken voor klanten op te lossen. Dit is een nauwe definitie, want er is ook detachering, etc.. Maar voor dit blog trekken we hier de lijn, misschien komen we later nog wel eens terug op detachering waar de concurrentie met zelfstandige professionals overduidelijk aanwezig is.

Zelfstandige professionals zijn als individueel ondernemer gericht op het vervullen van een opdracht die doorgaans al door de klant in grote lijnen is gedefinieerd. Consulting firms zitten in een ander business model: daar is veelal de klant vraag nog niet duidelijk en staat bij consulting firms de aanpak via de inzet van een team centraal voor het oplossen van het probleem. Dit betekent dat consulting firms over zowel de benodigde branche- en/of functionele kennis moeten beschikken als over generieke skills.

Waar ‘de schoen kan wringen’

Wanneer de relatie tussen zelfstandige professional en de consulting firm kan bijten, is als de consulting firm zich gaat richten op opdrachten voor het individu: dit is niet hun business model, maar soms noodzakelijk (e.g. overcapaciteit, binnenkomen bij een account). Algemene reputatie (het is iemand van consulting firm XYZ….) en de geruststelling dat er een organisatie achter staat, zorgt ervoor dat in bepaalde situaties de consulting firm de opdracht krijgt. Maar veelal gaat de individuele opdracht toch naar de zelfstandige interim manager; persoonlijke reputatie, ervaring met vergelijkbare trajecten, diepe specifieke kennis  en het tarief zijn dan veelal de factoren die het verschil maken. Echter, we willen niet te lang stilstaan bij waar het kan bijten.

Gebruikmaken van elkaars voordelen

In dit blog kijken we vooral naar de kansen die er liggen bij samenwerking tussen beide business modellen, zoals:

  • De zelfstandige kan fungeren als uitbreiding van het relatienetwerk van de consulting firm om opdrachten te spotten of zelfs te creëren.
  • De zelfstandige kan een (tijdelijk) capaciteitsprobleem oplossen bij consulting firms, zowel als generalist dan wel met diepe branche- en/of functionele kennis bijdragen op projecten.
  • De consulting firm kan bekende zelfstandigen voorstellen bij opdrachten voor individuen.
  • Beiden kunnen van elkaars ervaringen leren als onderdeel van skill- en kennisontwikkeling.

Om bovenstaande voordelen te kunnen benutten, is het zaak dat beide partijen zich realiseren dat ze verschillend zijn. Tevens is het belangrijk om  duidelijkheid te scheppen over de operationele implicaties van een dergelijke samenwerking. Een samenwerking is vooral doen en niet zozeer praten. Voor de zelfstandige professional geldt dat je je zult moeten aanpassen aan de ‘mores’ en standaarden van de consulting firm. Voor de consulting firm geldt dat zij zich bewust moet zijn van de snelheid van de ZZP markt: een opdracht wordt vaak binnen een dag ‘gesourced’ en het contact met de klant is vaak ‘directer’.

Als beide partijen bereid zijn de tijd en effort te investeren, kan er een succesvolle samenwerking ontstaan (ook al blijf je soms elkaars concurrent).

Last but not least: maak ook de klant deelgenoot van samenwerking en neem de tijd om dit uit te leggen als dit noodzakelijk is.

Wil je meer weten over werken als interim professional vanuit onze netwerkorganisatie?

 

Neem dan contact op met Bartho Egberink

Bartho.Egberink@charlieknows.nl

06 – 373 422 47

Charlie Knows leert jou graag kennen!