Project portfolio binnen een Agile omgeving

Wat was de vraag?

Na het adopteren van een Agile werkwijze binnen de bedrijfsvoering werd een Pan-Europese financiële instelling geconfronteerd met problemen rond het ontwikkelen, introduceren van nieuwe producten en het ondersteunen van de sales organisatie richting de markt. De medewerkers waren tevreden, maar de IT ontwikkelingskosten liepen sterk op terwijl de omzet stagneerde in een sterke groeimarkt en de marktpositie verzwakt.

Waarom koos de klant voor ons?

Charlie Knows was door de klant gevraagd een vergunning traject te begeleiden. Bij de intake van het vergunning traject werd als ‘bijvangst’ het product portfolio probleem voor het eerst scherp geïdentificeerd en gekwantificeerd, in termen van: budget, effectiviteit, omzet en employee engagement. 

Hoe hebben we dit aangepakt?

Op basis van de Crosslinx© methode hebben we een Quick Scan uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat met de introductie van de Agile werkwijze de governance structuur niet goed was aangepast. Tezamen met het vergunningtraject is op basis van een ‘activity-based’ view van de organisatie gekozen voor een duidelijke structuur die de Agile ‘way-of–working’ liet aansluiten op een ‘controlpoint-based’ governance structuur in plaats van de oude ‘proces-based’ aanpak.

Wat was het resultaat?

Een effectieve governance structuur ter ondersteuning van een Agile werkomgeving waarbij rollen en verantwoordelijkheden weer duidelijk waren belegd en de organisatie de voordelen van Agile optimaal benut. De IT ontwikkelingskosten daalden binnen zes maanden tot onder het niveau voordat Agile werken werd geïntroduceerd (85%) en de ‘go-to-market’ periode van producten plus de daaraan gerelateerde sales ondersteuning was binnen negen maanden weer terug op het gewenste niveau.

Heeft u een vraag?